ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. Πρόγραμμα εκπαίδευσης για την απόκτηση της ειδικότητας στην Ψυχιατρική

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης για την απόκτηση της ειδικότητας στην Ψυχιατρική είναι 5ετές και περιλαμβάνει: 6 μήνες Παθολογία (με επικέντρωση στην "Ψυχοσωματική θεώρηση των νοσημάτων", 1 έτος Νευρολογία (9 μήνες Κλινική Νευρολογία και 3 μήνες Νευροφυσιολογία, Νευροχειρουργική και Νευροακτινολογία) και 3,5 έτη άσκησης στην Ψυχιατρική.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει διαμορφώσει η Ψυχιατρική Κλινική για την περίοδο άσκησης των ειδικευόμενων στην Ψυχιατρική, περιλαμβάνει:

1.α Κλινική άσκηση στην Ψυχιατρική, διάρκειας 3,5 ετών όπως προβλέπεται από το ισχύον σύστημα

1.β Θεωρητικά εκπαιδευτικά Σεμινάρια διάρκειας 3 ετών. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ανάγκη για εξοικείωση των ειδικευομένων με την μεθοδολογία και την πρακτική της έρευνας (όπως, άλλωστε προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψυχιατρικής).

Ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα στις ψυχοθεραπείες και συγκεκριμένα:

1. Εκπαίδευση στην Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία (Συντονιστές: Γ. Βασλαματζής, Χ. Καραμανωλάκη)

Απευθύνεται σε ειδικευόμενους ψυχιάτρους και άλλους επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας και συνίσταται σε:

•    Εισαγωγικό Σεμινάριο στην ψυχαναλυτική θεωρία και πρακτική διάρκειας (1) ενός ακαδημαϊκού έτους που περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση με κλινικά μαθήματα και ομαδική εποπτεία περιστατικών (70 ώρες)

•    Κλινικό σεμινάριο «ψυχοδυναμικής κατανόησης του ψυχιατρικού ασθενούς» (30 ώρες)

Οι ειδικευόμενοι της Α΄ΠΨΚ έχουν την δυνατότητα να αναλάβουν περιστατικά για ατομική θεραπεία (διάρκειας  δύο ετών με συχνότητα μια φορά την εβδομάδα) υπό ατομική εποπτεία.

2. Εκπαίδευση στην Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία(Συντονιστές: Ι. Παπακώστας, Α. Πεχλιβανίδης)

Απευθύνεται στους ειδικευόμενους της ΠΨΚ και περιλαμβάνει:
- Σεμινάριο ευαισθητοποίησης στην Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία διάρκειας (1) ενός ακαδημαϊκού έτους και
- Πρακτική κατάρτιση κατά ομάδες (50 ώρες) με:
Παρακολούθηση δραστηριοτήτων ειδικού γνωσιακού ιατρείου για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και
Ανάληψη περιστατικών για ατομική θεραπεία υπό εποπτεία

3. Εκπαίδευση στη Συστημική Ψυχοθεραπεία Οικογένειας και Ζεύγους(Συντονιστές: Β. Τομαράς, Β. Πομίνι)

Απευθύνεται στους ειδικευόμενους της ΠΨΚ και άλλων κλινικών όπως και σε ψυχιάτρους, παιδοψυχιάτρους και κλινικούς ψυχολόγους. Η ομάδα είναι κλειστή και αποτελείται κατά την έναρξη της από 16 εκπαιδευόμενους. Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι 4 έτη (Σύνολο εκπαιδευτικών ωρών: 600). Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα, παρουσίαση περιπτώσεων με προσομειώσεις και χρήση video καθώς και ανάληψη 6 τουλάχιστον περιπτώσεων θεραπείας οικογένειας υπό εποπτεία.

4. Εκπαίδευση στις Ψυχοεκπαιδευτικές Παρεμβάσεις - Συμπεριφορική Θεραπεία Οικογένειας στην Ψύχωση

Απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι 2 έτη.

Για περισσότερες πληροφοίες πιέστε εδώ
Για την αίτηση πιέστε εδώ© 2002-2008 Bitrix Inc.